Strategisk kommunikation

Att nå sin fulla potential

En tydlig strategi skapar träffsäkerhet, stabilitet, trygghet, överblick, effektivitet och riktning. Med andra ord en grundbult i arbetet med kampanj- och marknadsplanering för att sedan kunna genomföra/aktivera med events, annonsering, trycksaker och digitala medier.

Vi skapar gärna strategin i workshops tillsammans med dig som kund och syftet är att säkerställa att du når den expansion och framgång du förtjänar.


JK´s metod

JKs metod


Maria Håkanson VD, Strateg, Copywriter 070 727 24 00 maria@jarnakommunikation.se