Design

MTAB Sweden LiveAlltid i åtanke när vi designar

 • Fånga företagets/produktens ”själ”, då kommer trovärdigheten på köpet
 • Förmedla en känsla, utan den inget intresse
 • Skapa samma känsla och tonalitet på alla kommunikationskanaler, för att skapa förtroende
 • Spegla verksamheten rakt igenom
 • Skapa engagemang
 • Se till helheten

Vi designar

 • broschyrer, tidningar, böcker, nyhetsbrev
 • kataloger, årsredovisningar
 • annonser
 • logotyper, symboler, monogram
 • skyltar, vepor, affischer, stripning
 • förpackningar
 • grafiska manualer/designmanualer
 • mässor, utställningar
 • butikslokaler
 • kontor

 

Karin Huber Grafisk formgivare 070 511 83 51 karin@jarnakommunikation.se