Strategi för sociala medier

Se möjligheterna med sociala medier

Vi hjälper dig att dra nytta av affärsmöjligheterna i den interaktiva världen, skapar dialog och bygger långsiktiga relationer. Vi tar ett helhetsgrepp och ser till att ditt företag får en givande närvaro i de kanaler som gynnar din verksamhet bäst. Vi utarbetar strategier, är din sparring-partner eller utbildar kring digitala och sociala medier. Läs mer om hur vi arbetar med Content marketing och innehållsstrategi.

Internkommunikation och Intranät

Sociala medier är lika användbart i er internkommunikation som i kommunikationen med omvärlden. Hos företag som Saltå Kvarn, där många sett och hört om deras framgångsrika närvaro i digitala medier, har vi varit med och sett över internkommunikationen och de har i dag lika stor nytta av nya sociala kommunikationskanaler internt.

Hör av dig så kan vi tillsammans se över vilka behov och möjligheter som finns hos just er.

Emanuel Hallklint Webbdesigner, Contentstrateg 070 532 40 49 emanuel@jarnakommunikation.se