Sociala medier

Relevant innehåll och aktiv närvaro

Träffsäkert innehåll och en tydlig strategi är A och O i det digitala samhället. Det gäller att skapa en dialog med omgivningen och ett långsiktigt engagemang. Kundtidning, nyhetsbrev, blogg, webb, event eller sociala medier, se till att skapa innehåll som era användare uppskattar, kommenterar och mer än gärna delar med sig av.

 

Content marketing metod & process

 

Insikt & behovsinventering
Det är viktigt att ha ett bra underlag för att utföra ett topp-klass arbete.  Ditt varumärke är unikt och det vi vill ta hänsyn till. Självklart jobbar vi ständigt med att scanna av marknaden för att hålla oss ”a jour” med vad som trendar och inte, både vad gäller traditionella och mer moderna distributionskanaler.

Strategi & set-up
Vi tar fram en innehållsstrategi som gör era mål tydliga och visar vägen dit. Exempelvis leder vi en workshop med relevanta personer från ditt företag, där vi gemensamt inventerar era behov och mål formuleras. Vi är snabbt igång med processen som leder till en färdig innehållsstrategi.

Idé/kreativt arbete/produktion
För att skapa engagemang krävs att man har en bärande idé som kan skapa engagemang. Här lägger vi den mesta av vår tid för att skapa en helhet och långsiktigt bra kommunikation. Design och redaktionellt arbete kommer in här. Vi har in-house expertis och är snabba och effektiva i vår arbetsprocess.

Kanalstrategi & Distribution
”Good work needs great distribution”. Vi är experter på att hitta rätt distributionskanal baserat på era mål och kpi:er. Vi ger er feedback och råd kring de kanaler där ni finns i dag och utarbetar en kanalstrategi som definierar hur varje kanal ska användas framöver.

Produktion & publiceringsschema
Relevant innehåll och aktiv närvaro.  Det gäller att skapa en dialog för ett långsiktigt engagemang. Tillsammans skapar vi träffsäkert innehåll som era användare uppskattar, kommenterar och mer än gärna delar med sig av. Vi skapar ett publiceringsschema där du kan se vad som kommer att publiceras och när.

Analys & rapport
Hur ska man veta om man gjort något bra om man inte mäter? Analys och rapport är nyckeln till att mäta ditt varumärkes framgångar. Det är också en förutsättning för att löpande kunna förändra och anpassa strategi och inriktning allt efter utvärdering. Målet är att alltid leverera kvalitetsäkrat material oavsett kanal och ändamål.

 


 

Mer om content marketing

Hur skapas bra innehåll?

Relevant innehåll skapas genom en djupgående förståelse för vad som får målgruppen att tycka, tänka, känna, och intressera sig. Genom att bjuda in till dialog och låta användarna vara delaktiga i varumärkeskommunikationen skapas långsiktiga relationer och ett personligt engagemang. Huvudingrediensen är att släppa fokus på hur företaget vill kommunicera och istället anpassa kommunikationen till mottagarens villkor. Det gäller att skapa innehåll som mottagaren är intresserad av, publicera i kanaler där mottagaren är nåbar, uttrycka sig på sätt som skapar ett möte med mottagaren och sedan göra detta vid rätt tidpunkt.

Från ett litet frö till ett helt landskap

En bra berättelse börjar ofta med en liten idé – ett tankefrö har börjat gro. Varje bra historia skapas genom känsla och engagemang. Att kommunicera med både hjärna och hjärta är ett vinnande koncept. Kanske har du ett idéfrö som ligger och gror? Tillsammans kan vi skapa nya landskap.

Detta tänker vi på när vi arbetar med content marketing:

  • Innehållsstrategi för sociala medier med tydlig röd tråd
  • Fokus på långsiktiga relationer
  • Fokus på mottagarens villkor
  • Skapa engagemang och dialog
  • Skapa associationer till områden utanför den direkta affärsidén
  • Värdeskapande kommunikation
  • Storytelling
  • Budskapsanpassning för samtliga kanaler
  • Initiativ för användargenererat innehåll

Maria Håkanson VD, Strateg, Copywriter 070 727 24 00 maria@jarnakommunikation.se