Kundcase / Waldorf.se

Ny gemensam portal för skolor, förskolor och fritidshem

Waldorf.se är en ny portal som grundar sig i ett samarbete mellan Waldorfskolefederationen, Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem och Riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd.

Järna Kommunikation fick äran att ta fram en ny logotype och en ny hemsida.