Kundcase / Solåkrabyn

Ny grafisk profil och hemsida

Föreningen Solåkrabyn innebär individuellt liv i gemenskap, boende och daglig verksamhet. Vi har tagit fram Solåkrabyns nya grafiska profil och hemsida: solakrabyn.se.