Kundcase / Saltå by

Ny hemsida och grafisk profil

Saltå By är en av Järnas fantastiska verksamheter som drivs av omtanke om människan och miljön. Ambitionen är att skapa trygghet, glädje och att bidra till kreativitet inom deras verksamheter för gymnasiesärskola, LSS boende och daglig verksamhet. Viktigt då att samma känsla signaleras i allt vad vi producerar. Vårt uppdrag innefattar bl.a. produktion av hemsida, grafisk manual, skyltar, intranät och print.