Kundcase / MTAB

Varumärkesprofilering och kommunikationsstrategi

MTAB transporterar, lagrar och hanterar konst och högteknologisk utrustning. De arbetar dessutom aktivt för att minska sina fossila fotavtryck och har marknadens modernaste transportbilar. När vi kom in i bilden var MTAB rådvilla kring sin hemsida. Skulle den göras om? Hur skulle sociala medier hanteras? Vi föreslog en process som bottnade i gemensam workshop. Närmare 30 personer var delaktiga från MTAB. Det gemensamma arbetet resulterade i en tydlig strategi för hela företagets profilering. Idag jobbar vi tillsammans för att skapa tydlig och engagerande kommunikation, alltid med helheten i åtanke. Vårt uppdrag innefattar bl.a. arbete inom kommunikationsplattform, digitala medier, annonsering och print.