Kundcase / MTAB

Varumärkesprofilering och kommunikationsstrategi

MTAB transporterar, lagrar och hanterar konst och högteknologisk utrustning. De arbetar dessutom aktivt för att minska sina fossila fotavtryck och har marknadens modernaste transportbilar. När vi kom in i bilden var MTAB rådvilla kring sin hemsida. Skulle den göras om? Hur skulle sociala medier hanteras? Vi föreslog en process som bottnade i gemensam workshop. Närmare 30 personer var delaktiga från MTAB. Det gemensamma arbetet resulterade i en tydlig strategi för hela företagets profilering. Idag jobbar vi tillsammans för att skapa tydlig och engagerande kommunikation, alltid med helheten i åtanke. Vårt uppdrag innefattar bl.a. arbete inom kommunikationsplattform, digitala medier, annonsering och print.

Broschyr
Bordsryttare
Kundtidning i fyra länder
Profilmaterial
Responsiv hemsida på fem språk
Profilmaterial
Broschyrer
Nyhetsbrev
Sociala medier
Sociala medier
Sociala medier
Illustrationer

Transport av ömtåligt och värdefullt gods

Transportföretaget hjälper sina kunder att hantera, transportera och förvalta ömtåligt och värdefullt gods. De har en expertis och ett kunnande som gjort dem till Nordens ledande leverantör av specialtransporter.

Deras hållbarhetsarbete som präglar hela deras verksamhet gillar vi skarpt och ser dem som en föregångare bland transportfirmor.

Läs mer om MTAB och specialtransporter och Nordisk Transport

Fem språk