Kundcase / Hagastiftelsen

Webbplats och fotografering

När Hagastiftelsen skulle ta ett nytt helhetsgrepp om sin webb, fick vi kliva in. Verksamheten bedrivs i Gnesta, Hölö, Vagnhärad, Trosa och Järna med 13 olika boenden och daglig verksamhet för vuxna med funktionsvariationer. Utmaningen blev att skapa en tydlig presentation som visade helheten. Vi bidrog med allt från idé, form, fotografering till webbutveckling.

”Trygghet och omsorg med individen i fokus”

Ny hemsida: Hagastiftelsen.se