Tag Archives: Saltå Kvarn

Frukostmöte: Helhetstänk kring design – en god affär

Karin Huber, vår duktiga designer, berättar om hur man får företagets vision och mission att rimma med sitt visuella uttryck. Varför är det viktigt? Vilka är fallgroparna? Hur kan man jobba med sin grafiska profil för att stärka sitt varumärke och bygga en lönsam affär? Karin visar exempel på arbeten för bl.a. Saltå Kvarn, MTAB […]

Ekoproduktion ökar stort…kul tycker vi

I dagens tidning (DN) kan vi läsa att nötkreatur som är uppfödda i ekologisk produktion ökat med 58 % sedan 2009. Och försäljningen av ekologisk mat i butik ökade med 15 % förra året, en ökning som fortsätter…. glädjande tycker vi som jobbar med att marknadsföra Saltå Kvarns fina ekologiska produkter.