Tag Archives: Saltå Kvarn

Ekoproduktion ökar stort…kul tycker vi

I dagens tidning (DN) kan vi läsa att nötkreatur som är uppfödda i ekologisk produktion ökat med 58 % sedan 2009. Och försäljningen av ekologisk mat i butik ökade med 15 % förra året, en ökning som fortsätter…. glädjande tycker vi som jobbar med att marknadsföra Saltå Kvarns fina ekologiska produkter.