Tag Archives: Redovinsingshuset

Redovisningshusets nya varumärkesstrategi

Vårt arbete med digital plattform växte till omarbetning av hela Redovisningshusets varumärkesstrategi. Under processens gång har de gått från fem bolag med egna varumärken, alla samlade under varumärket RH-gruppen, till att i dag rikta allt fokus mot ett varumärke, Redovisningshuset. Modigt, tycker vi, att gå ”all in” på våra råd och bra jobbat att så snabbt […]