Tag Archives: Podio

Hej då Yammer, hej Podio

Vi har sedan några år använt oss av Yammer som intern kommunikationskanal här på Järna Kommunikation. På Yammer har vi alla varje måndag meddelat hur veckan ser ut och där har vi haft löpande dialog kring våra projekt. Yammer beskriver man kanske enklast som ett internt Facebook. I januari började vi använda Podio i stället för […]