Tag Archives: Kommunikationspolicy

Policy för kommunikation, till vilken nytta?

Bra intern kommunikation bådar gott för god kommunikation utåt. I allra bästa fall genererar ett gemensamt arbete kring kommunikation även större samhörighet och en tydligare gemensam vision. Under våren 2012 och inpå tidig höst hade vi glädjen att jobba tillsammans med Djurgårdens Waldorfskola och deras ambition att bli tydligare kring kommunikationen. Vi på Järna Kommunikation […]