Tag Archives: intranät

Hej då Yammer, hej Podio

Vi har sedan några år använt oss av Yammer som intern kommunikationskanal här på Järna Kommunikation. På Yammer har vi alla varje måndag meddelat hur veckan ser ut och där har vi haft löpande dialog kring våra projekt. Yammer beskriver man kanske enklast som ett internt Facebook. I januari började vi använda Podio i stället för […]

Medarbetarhandboken flyttar ut på nätet

Solåkrabyn, Mora Park, Årsta Gård, Ariadnes och Ekgården är några av de verksamheter som valt att flytta viktiga dokument till nya webbaserade intranät.  På detta sätt kan medarbetarna nå viktiga dokument som till exempel medarbetarhandbok, arbetsmiljöhandbok, omsorgshandbok via nätet. Med vår intranätslösning moderniseras och förenklas administrationen och medarbetarna får direkt tillgång till alla ändringar. Sist men […]

Ett bra intranät effektivare än mejl

Den här artikeln i DN tycker jag på ett bra sätt illustrerar fördelarna med att flytta över konversationer som vi tidigare skött via mejl till intranätet. Ett intranät fyllt med allt från småprat till viktig information ökar samhörighetskänslan och effektiviserar tillgängligheten av information. Detta gäller inte bara stora verksamheter som exemplet i artikeln utan även […]