Tag Archives: Hemsida

Saltå By låter bilderna berätta

Vi har just blivit klara med ett nytt roligt jobb åt fina Saltå By. I mer än 70 år har Saltå by erbjudit människor med psykiska funktionsnedsättningar trygghet och utveckling. De erbjuder i dag bland annat en gymnasiesärskola i Järna, Södertälje, söder om Stockholm, LSS ungdomsboende i Järna och daglig verksamhet. På den nya hemsidan som vi […]

Idag lanseras Saltå Kvarns nya hemsida och fokus är mer dialog, inspiration och matglädje

Ett fantastiskt roligt uppdrag där vi har varit med och lyft blicken kring varumärket Saltå Kvarn och drivit projektet från allra första workshop till färdig digital plattform. Saltå Kvarn tar med sig sin digitala strategi med fokus på transparens och dialog. Produkterna och recepten står i fokus och målgruppen bjuds in att ta vid och bidra […]

Nå fler med en flerspråkig hemsida

Att göra sin hemsida flerspråkig behöver inte vara ett stort arbete. Med det verktyg vi använder kan vi snabbt aktivera flerspråksstöd på er hemsida. Sedan översätts valfritt antal sidor och blogginlägg. På detta sätt kan du anpassa vad som finns med på de olika språken. Även menyerna anpassas enkelt för att bara ha med det […]