Tag Archives: Framtidsspaning

Changes of tomorrow

Ägodela istället för ägodelar, cirkulär ekonomi, Online-förhållanden, framtidens Idéburna verksamheter, Artificiell intelligens… Många nya ord nu för tiden. Läs Hyper Islands intressanta rapport kring framtiden. Dom tipsar oss att reflektera kring följande:  What is the purpose in the context of your own work. What problems are you helping your customers to solve? What needs are you fulfilling?How might you […]