Tag Archives: Copy

Copywriter Lisa skapar sammanhang som berör

Jag heter Lisa Gerhardsson och har nyligen börjat jobba som copywriter och skribent för Järna Kommunikation. Mitt jobb går ut på att göra om det krångliga och svårbegripliga till något enkelt och tilltalande för målgruppen. Det kan handla om att ta fram en tonalitet, utforma användarupplevelsen med hjälp av ord eller producera redaktionellt material och […]

Policy för kommunikation, till vilken nytta?

Bra intern kommunikation bådar gott för god kommunikation utåt. I allra bästa fall genererar ett gemensamt arbete kring kommunikation även större samhörighet och en tydligare gemensam vision. Under våren 2012 och inpå tidig höst hade vi glädjen att jobba tillsammans med Djurgårdens Waldorfskola och deras ambition att bli tydligare kring kommunikationen. Vi på Järna Kommunikation […]