Tag Archives: ASP

Vill du också utvecklas?

Kommunikation är grunden för förståelse mellan oss människor. Sociala medier och Internet möjliggör att detta skall kunna utvecklas över fysiska och sociala gränser. Det är en hisnande känsla att tänka på att för 20 år sedan visste ingen var Internet var, idag är det få som klarar sig utan. Det är och förblir (hoppas jag) […]