Tag Archives: Ajax

Möjligheter med webbapplikationer

En webbapplikation eller webbtjänst är ett program som körs i webbläsaren. För användaren är den främsta skillnaden att man inte installerar något program. Förbättrad webbteknik gör att gränsen mellan webbtjänster och installerade program suddas ut. Några bra exempel på webbapplikationer är Google Dokument, Slimtimer, chatfunktioner och användargränssnitt i moderna CMS. Webbapplikationer är i regel betydligt […]