Expandera eller spara i lågkonjunkturen?

Hur tar man sig igenom lågkonjunkturen helskinnad? Ska man spara och gneta eller expandera sig ur den låga konjunkturen? Jag tänker så här: Först behöver man anpassa sig lite. Hos oss här på Järna Kommunikation har den anpassningen bla yttrat sig i att vi rannsakat oss själva och tänkt till ordentligt.

Gör vi rätt saker? Gör vi på rätt sätt? Ger vi våra kunder det dom behöver? Lyssnar vi? Är vi flexibla och anpassar oss efter världen omkring oss? Är vi öppna för förändringar?

Nu har den här utrensningen, om man kan kalla det så, resulterat i att vi skapat en hel del nya rutiner, gjort oss av med en hel del små onödiga utgifter, blivit mer effektiva och på något sätt känner oss ganska nöjda med det. Och det sköna är, när man anpassat sig lite, att det ofta känns ganska bra.

Samtidigt blir man ju efter ett tag lite ”låg”när allt går lite på sparlåga. Man undrar när ljuset tänker komma… Och det är då man själv behöver lyfta blicken och hämta ny kraft mot framtiden. Se att man själv kanske kan vara med och påverka. Kanske tända ett ljus i mörkret.

Det är då det magiska kan inträffa. Det börjar kläckas lite idéer i mörkret och tristessen. Nya tankar formas. Som man inte känner igen. Och det är då, tänker jag, som det är bra att gå in i expansionsfasen. Nu finns inte längre plats för att spara och gneta utan nu handlar det bara om expansion. Det gäller att ta vara på allt det nya som håller på att formas. I den här fasen kanske man behöver våga ”satsa” lite, både tid, pengar och energi. Så att säga investera i sin framtid.

För oss som liten byrå med oss själva som produkt handlar det kanske mer om att satsa tid och energi än stora pengar. Och just nu är vi fulla av idéer och inspiration som vi hoppas kommer våra alla kunder tillgodo framöver. Så här hos oss jobbar vi på att se potentialen och se möjligheterna som gömmer sig bakom nästa knut.

Skateparker i Sverige

Jag har påbörjat ett litet hobbyprojekt där jag byggt upp en hemsida som där man kan hitta nästan alla skateparker i Sverige. Varje skatepark beskrivs med bilder, filmer och en beskrivning av hur parken ser ut. Det är kul med sådana projekt där man försöker skapa något som kan hjälpa andra. Förhoppningsvis får skateboardåkare som vill hitta nya ställen at åka på lite inspiration och hittar en av alla skateparker.

När jag var liten så åkte jag mycket skateboard, men på den tiden fans det inte lika måna skateparker i betong som det gör nu. Nu är det nästan som om alla kommuner tävlar om vem som har den största och finaste betongparken. Kul för alla som åker skateboard!

Det finns numera till exempel flera fina skateparker i Stockholm och en flera stora skateparker i Göteborg.

Framgångsrik mediestrategi

I morse var jag på frukostseminarieBerghs i Stockholm. Ämnet var framgångsrik mediestrategi och talade gjorde Peder Cederholm som annars jobbar som media director på mediebyrån Carat. Här kommer en sammanställning av några saker han nämnde, i kortfattat anteckningsformat.

Fem steg till accepterad mediekanal
Nya mediekanaler genomgår fem mental steg innan dom kommer att bli erkända, accepterade och använda av alla. Dessa fem steg som Peder tog upp kommer ursprungligen från Elisabeth Kübler-Ross och hennes ”Five Stages of Grief” men är säkert applicerbara på nya medier.

  1. Denial
  2. Anger
  3. Bergaining
  4. Depression
  5. Acceptance

Gartner Hype Cycla – femstegsmodell för nya teknologier (och medier)
Sedan gick han vidare till en annan femstegsmodell som beskriver teknologiers och nya mediers mognadsfaser och hur dom under dessa tas emot, Gartner Hype Cycla. Som vanligt går föreläsningar fort och man hinner inte få med sig allt, här skulle jag önska att Peder hade delat ut sin presentation på Slideshare så jag här kunde visa hans graf där han placerat ut tjänster som Twitter, Facebook osv på grafen. Twitter var enligt Peders graf på väg ner en bit under ”Peak of inflated Expectations”. Läs på om hype-skalan om ni undrar vad det innebär, det kommer jag göra 🙂

Att som företag vara först med att använda en ny mediekanal kan generera ett visst mått av uppmärksamhet. Att man blir omskriven i media, får prata på konferenser, mässor mm. ”x har startat en blogg” eller ”Nu finns x på Twitter”. När Peder nämnde detta kunde jag inte låta bli att tänka på Saltå Kvarn som ofta blir uppmärksammade för sitt tidiga (och flitiga) användande av sociala medier. Johan fick till exempel förra året tala på en disruptivemedia konferens om sociala medier.

Vill här inflika att det känns kul att vi får hjälpa Saltå Kvarn med deras satsningar på sociala medier. I dag kommer till exempel all personal på Saltå Kvarn att bjudas in till ”Ningen” (en tjänst ganska lik facebook, som dom ska använda för internkommunikation) som vi hjälpt dom med. Mer om det i ett annat inlägg, snart 🙂

Tre olika rum för kommuniktion
Det köpta (annonser)
Det egna rummet (skyltfönster mm)
Det förtjänade rummet (viralt, sociala medier, pr)

Samtalpartner eller ett samtalsämne – Vad är du?
Du kan välja vad ditt företag skall vara, en samtalpartner eller ett samtalsämne. Det senare är betydligt svårare att uppnå menade Peder.  Att vara en samtalspartner är dock viktigt tycker jag, och det är precis vad de flesta nya kanalerna tillåter en att vara. Det var inte så lätt att vara en samtalspartner förr när kommunikationskanalerna (reklamkanalerna) att välja på var TV, dagspress, dr eller utomhus. Men i dag går det att välja sociala medier. Sluta kampanj och tänk i stället konversation, som Niclas Strandh skulle sagt. Det tänket tycker jag mer om!

Hur då etisk byrå?

Slå upp etik och du får veta att ordet kommer från grekiskan och betyder tankesätt eller handlingsmönster. Du får en förklaring att det handlar om att reflektera över ”vad är det goda”, ”vad är det rätta” och ”hur bör man bete sig”. Men hur gör man då det? Hur handlar man etiskt? Hur vet man vad som är etiskt rätt? För mig handlar etik om energi och livskraft. Jag vill känna att det finns energi och livskraft i det vi gör här på Järna Kommunikation. I allt vi gör.

Jag får energi av det som är bra för mig. Alltså kan jag använda mig själv som verktyg för att avgöra om det vi jobbar med och på vilket sätt vi jobbar bidrar med något positivt till världen. Så jag använder min känsla, eller kanske ska kalla det intuition, när jag avgör vad som är etiskt. Tänker alltid i banorna energi och livskraft. Tillför eller drar ifrån.

Tex Saltå Kvarn. Klart att jag är stolt och glad att få följa med på deras resa mot framgång med tanke på allt de tillför. Nyttiga produkter, helhetstänk i alla led och en känsla att bolaget ska drivas utifrån att skapa produkter som man själv skulle vilja ha.

Eller, titta på Vidarkliniken. En verksamhet som drivs med en tanke kring att plocka fram det friska i varje människa. En ambition att läka varje individ fullt ut. Att med kärleksfulla metoder möta varje människa där den befinner sig just då.

Och Biodynamiska Produkter. Det är med äkta glädje jag ser ett sådant företag växa. De tar fram produkter som minst sagt ger oss livskraft. Inga gifter där inte. Och kvalitet och omsorg i varje gröda.

Det finns också företag som har en vilja att bidra mer men inte riktigt har landat där än. Där är jag också gärna med och hjälper till. Det handlar om att ha en ambition och vilja tänker jag. Så för mig handlar det mycket om att känna in energin och livskraften i ett uppdrag. Finns den så är jag på rätt väg. Då kan jag göra ett bra jobb och kan vara med och bidra. Det är att vara en etisk byrå för mig.

Sedan tycker jag att det är viktigt att tänka hållbarhet och långsiktighet i allt vi gör men det ser jag lite som självklart.

Presentation från kommunikationskursen — hemsidor, bloggande och hur man syns i sökmotorerna

Har nyss hållit en presentation om hemsidor, bloggande och hur man syns i sökmotorerna. Vi på Järna Kommunikation har nämligen i dag hållit i den andra och sista kommunikationskursen för representanter från Värnas medlemsverksamheter.

Under presentationen gick jag igenom vikten av att se sin webbplats som ett verktyg, ett verktyg att arbeta med. Att man inte skall se den som en ”färdig broschyr på internet” utan som ett redskap som man kan använda på många olika sätt. Jag visade också exempel på att webben i dag handlar om  kommunikation i form av dialog och konversation. Visade på hur dialogen kan se ut genom tjänster som Twitter. Som en kort introduktion till sociala medier helt enkelt.

Filmklippet ”Nätet som konsumentvapen” från SVT Agenda fick agera exempel på hur vi som kunder/konsumenter är delaktiga i att skapa den allmänna bilden av företagen, vilket också ökar drivkraften till att som företag vara med i konversationen på nätet.

Bloggandets fantastiska möjligheter gick jag också igenom. Och så gav jag svar på den vanligaste frågan jag får ”hur gör man sig synlig i sökmotorerna?”, det blev en microkurs i sökmotoroptimering.

Till deltagarna och andra intresserade, här är presentationsunderlaget för min presentation:

Och filmklippet från Uppdrag Granskning som jag visade.

Uppdatering: Filmen ”Choices – Inspiration and motivation” vi visade i slutet

Vi har hjälpt Värna med att ta fram och genomföra kommunikationskurser för sina medlemsverksamheter. Detta var den andra av två.

Första kommunikationskursen hade fokus på att skapa inspiration till kommunikation

Kort sammanfattning över den kursdagen som hölls i maj:

Maria Håkansson från Järna Kommunikation och Kristoffer Lüthi från Ekobanken talade och berörde frågeställningar som ”Varför är kommunikation viktigt?” och  ”Hur kan kommunikationen hjälpa vår verksamhet framåt?”.

Kommunikationskonsulten Christer Gullberg, med mer än 30 års erfarenhet, lade fokus på omvärldsanalys, hur ser omvärlden på oss?, Hur ser vi på omvärlden? mm.

Frode Wendelboe från Norrbyvälle Gård och Helena Just från Saltå By talade efter lunchen: Vad är en marknadsplan? Aktivitetsplan? Hur kan en marknadsplan/aktivitetsplan se ut för den egna verksamheten?

Värna

Värna är en sammanslutning av läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter som erbjuder individuella möjligheter för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder.
Värna — Antroposofisk Läkepedagogik & Socialterapi. Boende, utbildning, arbete