Vinnare och förlorare i Sveriges digitala landskap.

Sociala Medier Griffeltavla

I år är Snapchat vinnaren hos det svenska folket. Facebook är fortfarande en social gigant och Instagram ökar. Den stora förloraren är Twitter. I år ser vi en trend där delande ökar men skapadet av eget material minskar och Facebook på allvar blir den primära källan till nyhetsinformation. Vi sammanfattar Svenskarna och sociala medier 2016.

Facebook förblir jätten i vår digitala vardag

I årets rapport från Internetstiftelsen i Sverige står det klart att Facebook helt klart är ett medium som är här för att stanna. Plattformen är det största sociala nätverket i Sverige och fortsätter att öka med några procent på en årlig basis. Anledningen till att Facebook fortsätter att vara relevant kan bero på vårt ökande intresse av att samskapa i grupper och vårt växande behov av att nätverka. Dock ser vi att användandet mer och mer blir en integrerad del i år vardag, något som hela tiden finns där men som vi inte längre lägger lika mycket energi på. Trenden går mer mot att dela innehåll och mindre mot att skapa eget. Facebook är nu det primära mediet för konsumtion av information. För dagens ungdomar är det viktigare än tv, radio och dagstidningar. Det är nu mer relevant än någonsin för traditionella medier att lyssna till målgruppens behov och arbeta för en ökad integration med sociala medier.

Snapchat och Instagram är årets stora vinnare

Snapchat är det medium som har ökat mest sedan föregående år. Det är fortfarande störst hos en yngre målgrupp och det är sällsynt med användare över 35 år. Snapchat är alltså långt ifrån en tillfällig fluga och företag kommer behöva öka sitt fokus för att integrera Snapchat i sin marknadsföringsstrategi. Detsamma gäller för Instagram som också fortsätter att växa. Instagram lanserade i år funktionen Stories som på många sätt kan jämföras med Snapchat. Frågan är dock om ökningen av Snapchatanvändare kommer att vara beständigt. Instagram har ett övertag i relation till Snapchat då många privatpersoner och företag redan har byggt upp ett stort följarnät på plattformen. Det är därför ett enkelt steg att testa på Stories istället för att hoppa över till en nytt medium. Oavsett vad framtiden har att erbjuda är det tydligt att en ökad interaktionshastighet är precis vad den växande skaran av ungdomar efterfrågar. Relevans och underhållning i stunden är ledordet.

Twitter ligger risigt till

Ett återkommande tema för diskussion det senaste året har varit synen på Twitter som ett relevant medium. Sedan 2011 har antalet användare i Sverige ökat men trenden har nu brutits och användarantalet har börjat sjunka sedan 2015. Det finns en del spekulationer om anledningen till den dalande användarskaran. Det allt hårdare verbala klimatet i kombination med att medium med bildfokus har ökat. Oavsett vad så finns det anledning för Twitter att se över sin affärstrategi.

Dags för företag att öka sin närvaro och relevans

Det går inte att blunda för att sociala medier är en växande del av vår vardag och våra liv. Det är i de sociala medierna vi skapar relevans, en plats där allt det viktiga händer. För företag gäller det att ta detta på allvar och börja integrera sociala medier som en större del av marknadsföringsstrategin. Sociala medier är inte längre något som är en kul grej att ha utan är kanske det verktyg som till stor del definierar dig som företag på marknaden. När delakulturen ökar är detta ett gyllene tillfälle för företag att skapa kvalitativ content som användarna vill dela med sig av.

 

DayCape tilldelas European Youth Award!

DayCape appen med DayCape vänner

Vår kära kund DayCape har gjort sig förtjänt av ytterligare en prestigefylld utmärkelse. Appen DayCape korades som vinnare av EYA inom kategorin Healthy Life med motiveringen:

DayCape impresses with its agile tools: the picture schedule and easy-to-use simple dashboard enhance collaboration, facilitate prioritization and lead to the overall completion of tasks. Successful outcomes decrease stress and allow a well-organized small community to provide safety and support to people with ASD.

Vi tillägnar ett stort grattis till DayCape. Vi är helt övertygade om att detta inte är den sista utmärkelsen!

European Youth Award (EYA) är en Europeisk tävling för unga företagare och entreprenörer som arbetar med digitala projekt med målsättning att förbättra samhället.

Dags att släppa egot och börja samskapa på riktigt!

Två händer som sammanfogar pusselbitar

Individualismen som socialt fenomen är döende. Att promota sig själv på sociala medier och sitta och räkna hur många likes din selfie har fått är inte hållbart i vårt digitala samhälle. Vi spenderar idag 6-8 timmar om dagen i digitala interaktioner som i hög grad förändrar vårt sätt att samverka. Enligt Alexander Bard självpromotandets tid över. Framtiden ligger istället i händerna på dem som kan nätverka och samskapa.

Får man tro Alexander Bard så är det hög tid att ta sig en rejäl tankeställare över hur vår digitala tillvaro förändrar vår människosyn och världsbild. Alexander menar att vi lever i ett internetsamhälle där den digitala tillvaron är vårt primära tillhåll. Internet är en platt struktur där det inte tjänar något till att ägna dig åt egoboostning, snart kommer ingen längre att vilja lyssna.

Vi lever nu allt mer i en värld där det gemensamma kreativa skapandet definierar våra värderingar.

det som intresserar människan i internetåldern är att tillhöra en svärm”.

Alexander Bard

Vi dras till händelser och är besatta av nätverkade. I den moderna digitala kulturen finns det inte mycket plats över för det individualistiska tänkandet. Att göra saker på nätet som bara gynnar en själv blir omodernt och tråkigt. Vi går i från att vara självcentrerade individer till samskapande divider. Med begreppet divider syftar Alexander på den moderna människans förmåga att dela sig mellan olika grupper och samhörigheter i sökandet efter att tillsammans forma och omforma vår omvärld. Vi dras åter till tanken på flocktillhörighet, med den stora skillnaden att det nu inte finns några begränsningar av många flockar du kan tillhöra. Möjligheterna är oändliga.

Intressant tanke, eller hur?

DayCape gör autism till en superkraft!

Anton Håkansson, grundare DayCape.

Vi är så stolta över att arbeta tillsammans med aktörer som gör världen till en bättre plats. DayCape har sedan 2015 skapat nya möjligheter för hundratals barn med autism. Appen Daycape är en rolig och interaktiv bildkalender som hjälper barn i behov av extra stöd att utvecklas i vardagen tillsammans med sina föräldrar och lärare. Nu har DayCape tagit steget från att vara en mycket uppskattad betaversion till en fullt utrustad app med helhetslösningar för både familjen och hela klassen. Vi ser fram emot en spännande framtid tillsammans med DayCape.

Nu kan du prenumerera på DayCapes nyhetsbrev!

Dags för en ekologisk höstfika?

JK--Kaffe-sommar-FYRKANT-Jarna-rosteri

Visste du att Järna Rosteri gör fantastiskt gott kaffe? Så gott att vi var tvungna att ha vår egen ekologiska blandning.

Vad har du för planer i höst? Låt oss bjuda på ekofika så kan vi prata kommunikationsstrategi, digitala medier eller det som är aktuellt för dig just nu.

Det är bara att höra av dig till oss på 08-551 733 33 eller skicka en mötesförfrågan!