Från det färgstarka Iran till det lugna och minimalistiska Sverige

Jag är född och uppvuxen i Iran, ett land med starka färger och vackra mönster. Nu njuter jag av det lugna och minimalistiska i Sverige. Mitt drömuppdrag är att lösa problem, att tolka ett varumärke till färg och form. Och framförallt gillar jag att utmana mig själv.

Jag gillar mötet mellan olika kulturer och människor – det är då nya lärdomar och perspektiv skapas. Det samma gäller samspelet mellan färg och form. Det är spännande att föra samman olika element, att skapa en harmoni som blir till något mer än de enskilda delarna var för sig.


Formgivning och design handlar för oss om att fånga och förmedla ditt företags personlighet i alla kanaler som möter kunder och medarbetare. En tydlig och enhetlig bild av företaget inger förtroende och gör det enklare för dig att nå ut i bruset med minsta möjliga kraft.
Läs mer om formgivning för identitet, helhet och känsla

Ladan Alipour Grafisk formgivare 076-5728103 ladan@jarnakommunikation.se