Kundcase Wavin Sweden

Wavin Sweden Järna Kommunikation

Wavin Sweden

Helhetsgrepp på digital marknadsföring

Wavin Sweden är en del av världens största koncerner för tillverkning av rörsystem och producerar lösningar för VA, VVS och golvvärme. Wavin strävar alltid efter innovativa lösningar som ger säkrare och miljövänligare hantering och distribution av vatten. Vi hjälper Wavin Sweden med företagets marknadsföring i flertalet digitala kanaler. Arbetet innefattar även reportage, foto och video.

Jimmie Tideman Marketing Team Manager Wavin Sweden

”Sedan Järna Kommunikation kom in i bilden har Wavins digitala närvaro skjutit i höjden! Wavins europeiska marknadsavdelningar och kunder lyfter nu fram oss som en digital förebild. En mycket bra början på en spännande resa”
Jimmie Tideman, Marketing Team Leader Wavin Sweden.

Sociala Medier

På löpande basis medverkar vi i utformningen och marknadsföringen av Wavin Swedens produktkampanjer via Facebook och LinkedIn. Vårt uppdrag innefattar bl.a. produktion av innehåll, strategi, aktivering av kampanjer, annonsering, rapportering och analys. Som ett aktivt stöd till Wavin Swedens säljteam arbetar vi med lead-annonsering samt utbildar inom Social Selling via LinkedIn.
Läs mer om hur vi kan hjälp dig med sociala medier.

Wavin Sweden AF Installation Järna KommunikationDigital annonsering

Wavin Sweden ambition är att synas där kunden är och skapa relevant innehåll. Arbetet innebär löpande annonsering via Google Ads inom display- och sökmotorsannonsering.
Läs mer om hur vi kan hjälp dig med datadriven marknadsföring.

SEO

Som ett komplement till den betalda marknadsföringen arbetar vi aktivt för att optimera Wavins Swedens webb-innehåll för att öka möjligheterna för dem att synas högt upp i de organiska sökresultaten.
Läs mer om hur vi kan hjälp dig med sökordsoptimering.

Copy

Att visa hur Wavin Swedens produkter innebär stora fördelar för installatörer och entreprenörer är en viktigt del av arbetet kring deras produktkampanjer. Därför finns vi gärna på plats för att genomföra intervjuer och skriva engagerande reportage.
Läs mer om hur vi kan hjälp dig skapa engagerande texter.

Foto & grafisk form

Bra bilder är en förutsättning för engagerande innehåll. Vi ombesörjer fotografering av personal och produktion och har dessutom tagit fram ett visuellt koncept för att öka känslan av tillhörighet för personalen i produktionen. Ett initiativ som gett ringar på vattnet och nu efterfrågas i flera delar av koncernen, runt om i Europa.
Läs mer om hur vi kan hjälp dig med foto och grafisk form.

Anders Aldén Redaktör, Produktionsledare, Google Ads-certifierad 073 330 34 32 anders@jarnakommunikation.se