Workshop med JATC Omsorg

Ibland är det bra att stanna upp och bolla tankar kring några av verksamhetens stora frågor. Frågor som – vilka är vi och vad står vi för, vilka visar vi att vi är utåt sett och hur vill vi att andra ska se oss? 

Dessa frågor funderade vi över tillsammans med JATC. Syftet var att lyfta blicken och se en helhetsbild kring vilka JATC vill vara och vad de vill kommunicera ut till omvärlden. 

JATC fick ett personlighetstest

Vi gjorde bland annat en övning där vi gick igenom ett “personlighetstest”, alla fick komma upp med de ord som de anser att JATC står för. Vi landade tillsammans i  JATCs personlighet. Ett varumärke är komplext, likt en människas personlighet har det flera sidor.  

JATC värden grundar sig i trygghet, engagemang och meningsfullhet i de man gör. Detta är kärnan i verksamheten och värdeord alla medarbetare kan luta sig tillbaka på. Visionen är att vara en förebild för andra verksamheter hur man arbetar med omsorg för människor på ett sätt som både är bra för miljön och för samhället.

Efter att vi landat i vad vi vill förmedla och vilka vi är blev nästa steg att komma fram till hur vi ska nå ut med den bilden vi vill förmedla, detta med hjälp av kommunikation.

Vad gör vi nu?

Mycket intressanta tankar och idéer fick oss alla att lyfta blicken och reflektera. Vi ser fram emot att spinna vidare på allt det vi fick med oss från workshopen. Framtiden ser ljus ut!

Funderar du kring samma frågor som JATC? In och läs om våra tjänster.

Maria Håkanson VD, Strateg, Copywriter 070 727 24 00 maria@jarnakommunikation.se