Catarina skapar värde genom form

Catarina Turén

Hej jag heter Catarina Turén
Nyligen började jag jobba som originalare/grafisk formgivare av trycksaker på Järna Kommunikation. Som en del i JK-teamet kommer jag att arbeta med text, bild och budskap. Ibland skapar jag något nytt – andra gånger tolkar jag och utför arbetet utifrån givna ramar och någon annans formidé. Båda sätten att jobba kräver engagemang och formkänsla och då tycker jag det är roligt att jobba!

Största delen av mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med form, färg och bild. Inom reklam/informations- förlags- och museivärlden.

Även min fritid har alltid präglats av intresset för form och färg. Ibland handlar det om textilt hantverk, måleri eller renoveringsarbete och ibland trädgårdsodling. Däremellan hinner jag läsa en hel del skönlitteratur och prata om allt detta med goda vänner. Sedan några år bor jag och katten Tigris i en ganska liten röd stuga omgiven av en stor trädgård utanför Nyköping.

Järna Kommunikation verkar utifrån en värdegrund – att värna människa och natur – som passar ihop väl med det jag själv tycker är viktigt i livet. Jag ser fram emot att vara delaktig i det arbetet!

Anders Aldén Redaktör, Produktionsledare, Google Ads-certifierad 073 330 34 32 anders@jarnakommunikation.se