Pick up the spirit – ett koncept för ett rent, snyggt och tryggt Södertälje Centrum

Pick up the spirit

Syftet med projektet var att få till en attitydförändring mot nedskräpning. Vårt förslag bottnade i tanken att bygga underifrån, göra saker på riktigt, tänka långsiktigt och skapa gemenskap. Grundtanken att alla någonstans har en vilja att vara med och bidra till en bra framtid, bara förutsättningarna finns.

Pick up the spirit

Pick up the spirit

Resultatet blev konceptet: Pick up the spirit. Vi hoppas inspirera till engagemang genom att lyfta fram markytorna, synliggöra det föreningen och kommunen gör samt presentera centrumets fantastiska handlare.

Projektet hålls ihop genom ett tydligt helhetstänk genom en logotyp, en färgpalett, porträtt av aktörerna, schabloner för annonsering och markytor samt aktiviteter på stan.

Vi önskar Södertälje Kommun och Södertälje Centrumförening lycka till när de nu gör verklighet av våra idéer.


Läs gärna LT:s artikeln om projektet: Årets förnyade anti-skräpkampanj ska synas extra mycket i centrum (LT plus)

Maria Håkanson VD, Strateg, Copywriter 070 727 24 00 maria@jarnakommunikation.se