En (skatt)karta i fokus på Hagastiftelsens hemsida

Hitta rätt och hitta lätt, det var uppgiften. Hagastiftelsens alla fantastiska verksamheter är utspridda på många olika platser i och mellan Järna, Trosa och Gnesta. Vi skulle också klura på en ny struktur, texter och ta fina bilder till den nya hemsidan. För er som inte är bekanta med Hagastiftelsen så är det en stiftelse bestående av flera olika gruppboenden med daglig sysselsättning för människor med funktionsvariationer.

Att tydliggöra Hagastiftelsens mångfald

Hagastiftelsen Boenden och Daglig Sysselsättning

Den grafiska kommunikationen ville vi hålla enkel och tydlig. Utmaningen låg i att tydliggöra Hagastiftelsens mångfald i och med dess många olika verksamhetsadresser. Vi vill också underlätta för besökare att smidigt hitta fram till både lediga tjänster och boplatser. Lösningen fick bli en karta som fungerar som en helt vanlig webbkarta och som samtidigt harmoniserar estetiskt med resterande kommunikation.

Vi ville också framhäva verksamhetens stabilitet, skönhet, ljus och värme. Även visa på den röda tråden dem emellan i texter, med fina foton på personalen, verksamheterna och byggnaderna.

“Vi har bara gott att säga om samarbetet med Järna kommunikation. De tar sig an uppgifterna på ett professionellt och kunnigt sätt och är lätta att kommunicera med. De har varit lyhörda för våra önskemål och vi har fått ett trevligt bemötande.”
Cecilia Westerdahl, samordnare på Hagastiftelsen.

En speciell verksamhet – Omtanke med människan i centrum

HagastiftelsenDet mest tongivande för alla verksamheter inom Hagastiftelsen är deras fokus på att ha vårdtagaren i centrum. Det innebär att bygga upp och anpassa verksamheten, personalsammansättningen och boendet runt individen istället för tvärtom.
När det gäller de dagliga verksamheterna, är målet med sysselsättningen att de boende ska finna glädje och meningsfullhet sprunget ur vetskapen om att det arbete man har utfört är av betydelse för andra. Likaså här är uppgifterna utformade att passa vad som i verkligheten är av intresse.

“Det finns en glädje i att samarbeta med Hagastiftelsen, jag gillar tanken att det är en icke toppstyrd organisation. Varje enhet styr sig själv och är på så vis en helt unik “skatt” att upptäcka. Det har varit fint att möta och lyfta fram de olika verksamheterna.” säger Jesper Thörn, webbutvecklare JK

HagastiftelsenDet känns varmt inombords att samarbeta med verksamheter vars fokus på individen främjar människans inneboende förmågor. Ett inspirerande samarbete. Tack för oss Hagastiftelsen!

Anders Aldén Redaktör, Produktionsledare, Google Ads-certifierad 073 330 34 32 anders@jarnakommunikation.se