Vinnare och förlorare i Sveriges digitala landskap.

Sociala Medier Griffeltavla

I år är Snapchat vinnaren hos det svenska folket. Facebook är fortfarande en social gigant och Instagram ökar. Den stora förloraren är Twitter. I år ser vi en trend där delande ökar men skapadet av eget material minskar och Facebook på allvar blir den primära källan till nyhetsinformation. Vi sammanfattar Svenskarna och sociala medier 2016.

Facebook förblir jätten i vår digitala vardag

I årets rapport från Internetstiftelsen i Sverige står det klart att Facebook helt klart är ett medium som är här för att stanna. Plattformen är det största sociala nätverket i Sverige och fortsätter att öka med några procent på en årlig basis. Anledningen till att Facebook fortsätter att vara relevant kan bero på vårt ökande intresse av att samskapa i grupper och vårt växande behov av att nätverka. Dock ser vi att användandet mer och mer blir en integrerad del i år vardag, något som hela tiden finns där men som vi inte längre lägger lika mycket energi på. Trenden går mer mot att dela innehåll och mindre mot att skapa eget. Facebook är nu det primära mediet för konsumtion av information. För dagens ungdomar är det viktigare än tv, radio och dagstidningar. Det är nu mer relevant än någonsin för traditionella medier att lyssna till målgruppens behov och arbeta för en ökad integration med sociala medier.

Snapchat och Instagram är årets stora vinnare

Snapchat är det medium som har ökat mest sedan föregående år. Det är fortfarande störst hos en yngre målgrupp och det är sällsynt med användare över 35 år. Snapchat är alltså långt ifrån en tillfällig fluga och företag kommer behöva öka sitt fokus för att integrera Snapchat i sin marknadsföringsstrategi. Detsamma gäller för Instagram som också fortsätter att växa. Instagram lanserade i år funktionen Stories som på många sätt kan jämföras med Snapchat. Frågan är dock om ökningen av Snapchatanvändare kommer att vara beständigt. Instagram har ett övertag i relation till Snapchat då många privatpersoner och företag redan har byggt upp ett stort följarnät på plattformen. Det är därför ett enkelt steg att testa på Stories istället för att hoppa över till en nytt medium. Oavsett vad framtiden har att erbjuda är det tydligt att en ökad interaktionshastighet är precis vad den växande skaran av ungdomar efterfrågar. Relevans och underhållning i stunden är ledordet.

Twitter ligger risigt till

Ett återkommande tema för diskussion det senaste året har varit synen på Twitter som ett relevant medium. Sedan 2011 har antalet användare i Sverige ökat men trenden har nu brutits och användarantalet har börjat sjunka sedan 2015. Det finns en del spekulationer om anledningen till den dalande användarskaran. Det allt hårdare verbala klimatet i kombination med att medium med bildfokus har ökat. Oavsett vad så finns det anledning för Twitter att se över sin affärstrategi.

Dags för företag att öka sin närvaro och relevans

Det går inte att blunda för att sociala medier är en växande del av vår vardag och våra liv. Det är i de sociala medierna vi skapar relevans, en plats där allt det viktiga händer. För företag gäller det att ta detta på allvar och börja integrera sociala medier som en större del av marknadsföringsstrategin. Sociala medier är inte längre något som är en kul grej att ha utan är kanske det verktyg som till stor del definierar dig som företag på marknaden. När delakulturen ökar är detta ett gyllene tillfälle för företag att skapa kvalitativ content som användarna vill dela med sig av.

 

Anders Aldén Redaktör, Produktionsledare, Google Ads-certifierad 073 330 34 32 anders@jarnakommunikation.se