Dags att släppa egot och börja samskapa på riktigt!

Två händer som sammanfogar pusselbitar

Individualismen som socialt fenomen är döende. Att promota sig själv på sociala medier och sitta och räkna hur många likes din selfie har fått är inte hållbart i vårt digitala samhälle. Vi spenderar idag 6-8 timmar om dagen i digitala interaktioner som i hög grad förändrar vårt sätt att samverka. Enligt Alexander Bard självpromotandets tid över. Framtiden ligger istället i händerna på dem som kan nätverka och samskapa.

Får man tro Alexander Bard så är det hög tid att ta sig en rejäl tankeställare över hur vår digitala tillvaro förändrar vår människosyn och världsbild. Alexander menar att vi lever i ett internetsamhälle där den digitala tillvaron är vårt primära tillhåll. Internet är en platt struktur där det inte tjänar något till att ägna dig åt egoboostning, snart kommer ingen längre att vilja lyssna.

Vi lever nu allt mer i en värld där det gemensamma kreativa skapandet definierar våra värderingar.

det som intresserar människan i internetåldern är att tillhöra en svärm”.

Alexander Bard

Vi dras till händelser och är besatta av nätverkade. I den moderna digitala kulturen finns det inte mycket plats över för det individualistiska tänkandet. Att göra saker på nätet som bara gynnar en själv blir omodernt och tråkigt. Vi går i från att vara självcentrerade individer till samskapande divider. Med begreppet divider syftar Alexander på den moderna människans förmåga att dela sig mellan olika grupper och samhörigheter i sökandet efter att tillsammans forma och omforma vår omvärld. Vi dras åter till tanken på flocktillhörighet, med den stora skillnaden att det nu inte finns några begränsningar av många flockar du kan tillhöra. Möjligheterna är oändliga.

Intressant tanke, eller hur?

Anders Aldén Redaktör, Produktionsledare, Google Ads-certifierad 073 330 34 32 anders@jarnakommunikation.se