Stress kan påverka allergiutveckling enligt studie

Antroposofisk livsstil ger nästan halverad risk att få allergi/astma-relaterade sjukdomar

Foto: SVT

Enligt en tidigare studie så kunde forskare på Karolinska Institutet konstatera att Antroposofisk livsstil ger nästan halverad risk att få allergi/astma-relaterade sjukdomar.

Den tidigare studien är sedan 10år tillbaka uppföljd med en ny studie (Alladin) av samma forskargrupp för att påvisa orsaken. Varken, kost, vaccinationer eller bostadssituation har några tydliga kopplingar till allergiminskningen. Det mesta pekar på stress som orsak till de minskade sjukdomssymptomen enligt Johan Alm, ledare av forskningsgruppen skriver SVT.

Se inslag i Sveriges Television
Publicerad 2016-05-30

Jesper Thörn Webbutvecklare, Nätv.tekniker 073 656 51 72 jesper@jarnakommunikation.se