Changes of tomorrow

Ägodela istället för ägodelar, cirkulär ekonomi, Online-förhållanden, framtidens Idéburna verksamheter, Artificiell intelligens… Många nya ord nu för tiden.
Läs Hyper Islands intressanta rapport kring framtiden.

Dom tipsar oss att reflektera kring följande: 

What is the purpose in the context of your own work. What problems are you helping your customers to solve? What needs are you fulfilling?How might you become a more purposeful company by focusing on these things?

Good thinking tycker vi!

Maria Håkanson VD, Strateg, Copywriter 070 727 24 00 maria@jarnakommunikation.se