Nysatsning på Waldorf.se

WaldorfDen svenska waldorfrörelsens tre huvudorganisationer gör nu en gemensam satsning genom waldorf.se och den nya grafiska profilen för waldorf i Sverige.

”Arbetet med den nya portalen ledde oss fram till en ny grafisk profil och logotype, en profil som ska spegla waldorfrörelsen som den ser ut idag satt i ett globalt perspektiv.

Logotypen avspeglar framtid och tradition och visar inte minst genom färgskalan såväl vår konstnärliga impuls som den mångfald av människor som på olika sätt är en del av det som utgör waldorf idag.”  Britta Drakenberg, ordförande i Waldorfskolefederationen

För oss på Järna Kommunikation har det varit ett roligt projekt och vi ser fram emot fortsättningen!

Waldorf


Waldorf Waldorf


Waldorf Waldorf

Emanuel Hallklint Webbdesigner, Contentstrateg 070 532 40 49 emanuel@jarnakommunikation.se