Waldorfutbildning av förskollärare och lärare får statligt stöd

WLH-logo-hiresWaldorflärarutbildningen får fortsätta – trots allt.

-”Högt ställda krav på kvalitet och likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever är av högsta vikt oavsett pedagogisk inriktning. Utbildning av lärare med hög kvalitet är en förutsättning för detta. Regeringen avsätter därför 10 miljoner kronor för 2014 i kommande budgetpropositionen för utbildning av lärare och förskollärare med waldorfinriktning. Från och med 2015 beräknas 10 miljoner avsättas årligen.” /regeringen.se

Läs mer om Waldorflärarutbildning

 

Jesper Thörn Webbutvecklare, Nätv.tekniker 073 656 51 72 jesper@jarnakommunikation.se