JK har blivit bi-fadder till 500 bin

Vet du om att var tredje tugga mat du äter är pollinerad av ett honungsbi? Eller, att det globala pollineringsvärdet bina utför är värderat till hisnande 1900 miljarder kr per år! Under de senaste åren har det rapporterats från delar av världen att honungsbin, i större grad än vanligt börjat försvinna eller dö. Detta i kombination med förluster av övrig biologisk mångfald hos växter och insekter är Bee Urbans drivkraft till att försöka informera och sprida kunskap om ekosystemtjänsten “pollinering” och dess betydelse för oss människor. Vi tyckte det var en bra idé att bli fadder. Så kämpa bina, vi står på er sida!

bi

Maria Håkanson VD, Strateg, Copywriter 070 727 24 00 maria@jarnakommunikation.se