Ny affisch för Waldorfförskolan Gyllenstiernan

En förskola med ekologisk inriktning och små barngrupper,
ekologisk mat och leksaker av naturmaterial.
Öppnar i augusti och har plats för fler barn.

Informationsmöte den 4 juni kl 18.00-19.00
Se mer info på www.waldorfskolan.com

Järna kommunikation hjälper Djurgårdens Waldorfskola med informationsmaterial och hemsida.
Allt för att nå ut till fler föräldrar och barn med deras viktiga arbete.

A4 affisch Gyllenstiernan

Maria Håkanson VD, Strateg, Copywriter 070 727 24 00 maria@jarnakommunikation.se