Insamling till Nibble gård och mejeri

Kossor på Nibble gård i JärnaVåra kära grannar tillika kunder och vänner på Nibble gård fick sin ladugård nedbrunnen den 22 mars i år och med den ca 70 stycken mjölkkor som bl.a. levererade mjölk till Järna mejeri. Även mejeriet med bl.a. ostlager gick upp i rök. Mycket tragiskt för alla inblandande i och runt gården.

Nu startas en insamling för att täcka upp självrisker och andra om -och merkostnader återuppbyggnaden kommer att medföra. Mer om detta kan du läsa om här.

Jesper Thörn Webbutvecklare, Nätv.tekniker 073 656 51 72 jesper@jarnakommunikation.se