Utbildningsdag: Hållbart varumärkesbyggande

Bygg ditt varumärke hållbart – för framgång!

Det går utmärkt att bygga varumärken runt hållbarhet, ekologi, miljö och CSR. Välkommen till en intensiv kursdag som visar vägen för framtidens framgångsrika företag.

En kursdag kring:

  • att förstå och utveckla ett hållbart varumärkesbyggande
  • resonemang kring hur vi kan vi öka vår konkurrenskraft och stärka lönsamheten genom att inkludera ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt tänkande och låta detta genomsyra vår kommunikation
  • digital kommunikation/sociala medier och dess möjligheter
  • PR och hur man som företag förtjänar publicitet

Syftet med kursen är att hjälpa ditt företag att stärka sin konkurrenskraft genom ett konsekvent och hållbarhetsorienterat varumärkesbyggande.

Efter dagen har du fått nya perspektiv, kunskaper och konkreta råd om hur du kan gå vidare med att utveckla din egen verksamhet och ditt varumärke. Dagen varvas mellan föreläsningar, en workshop och gemensamt erfarenhetsutbyte.

-> Anmäl dig här 

 


Plats och tid: 7 maj 2013 i Kulturhuset i Ytterjärna.

Pris: 5900:- exkl moms per person. 20% rabatt vid fler än 2 deltagare från samma verksamhet.

Anmälan före 15 mars, 10% rabatt. Max. deltagarantal: 30 personer

Arrangör: Evisio och Järna Kommunikation

Önskas övernattning: Kontakta Hotell Kulturhuset, 08 554 302 00.


Föreläsare:

Örjan Liebendörfer Maria Håkanson Staffan Nilsson Emanuel Hallklint

Örjan Liebendörfer, verksamhetsledare för Evisio och tidigare internationell marknadschef  för Weledagruppen där han var ansvarig för strategiskt varumärkesbyggande.

Maria Håkanson, VD Järna Kommunikation, Copywriter, Strateg och Organisationskonsult inom psykosyntes.

Staffan Nilsson, PR-konsult och författare till skriften “Förtjäna bra publicitet”.

Emanuel Hallklint, rådgivare sociala medier och webbdesigner.


Program

08.30 – 08.45 Inledning
08.45 – 10.00 VARUMÄRKESBYGGANDE

Erfarenheter av hållbart varumärkesbyggande inom Weleda.

Varumärket som energifält och gemensam plattform för verksamheten

Vision, mission och karaktäristiska kännetecken

Operativt och strategiskt varumärkesbyggande – vad är skillnaden?

Vad innebär 360 graders kommunikation i praktiken?

10.00 – 10.30 Ekofika på Järna Kafé

10:30 – 12.00 Forts VARUMÄRKESBYGGANDE

Hur kan vi engagera hela verksamheten i konsekvent hållbarhetsorienterat varumärkesbyggande?

DIGITAL KOMMUNIKATION/SOCIALA MEDIER

Hur gör vi oss synliga i mediabruset? Vad krävs av oss i framtiden?

Hur ser våra möjligheter ut?

Hur skapar vi dialog och konversation med våra kunder?

12:00 – 13:00 Ekologisk lunchbuffé på Ytterjärna Restaurang

13:00 – 13:45 PR

Vilken roll spelar PR i varumärkesbyggandet?

Vilka möjligheter har vi att nå ut med våra budskap via media?

Hur förtjänar vi bra publicitet?

13:45 – 14:30 WORKSHOP med utgångspunkt i representerade varumärken

14.30 – 15:00 Ekofika på Järna Kafé

15:00 – 15:45 WORKSHOP med utgångspunkt i representerade varumärken

15:45– 16:45 Gemensamt erfarenhetsutbyte och samtal med kursledarna. 

16:45 – 17:00 Avslutning av dagen

(med reservation för eventuella justeringar i programmet)

-> Anmäl dig här 


Frågor? Kontakta Örjan Liebendörfer 070-434 98 58  orjan@evisio.se
eller Maria Håkanson 070-727 24 00 maria@jarnakommunikation.se

Emanuel Hallklint Webbdesigner, Contentstrateg 070 532 40 49 emanuel@jarnakommunikation.se