Policy för kommunikation, till vilken nytta?

Bra intern kommunikation bådar gott för god kommunikation utåt. I allra bästa fall genererar ett gemensamt arbete kring kommunikation även större samhörighet och en tydligare gemensam vision. Under våren 2012 och inpå tidig höst hade vi glädjen att jobba tillsammans med Djurgårdens Waldorfskola och deras ambition att bli tydligare kring kommunikationen. Vi på Järna Kommunikation tror inte så mycket på skrivbordsproduktioner så för att förankra och borga för att resultatet skulle bli riktigt bra och verkligen användas gjordes det mesta arbetet ”tillsammans” dvs i workshops där medarbetarna själva var med och skapade riktlinjer för framtiden.

Så här säger Anna Waldenström, Styrelseordförande Djurgårdens Waldorfskola:

”Många, både medarbetare och föräldrar, har uttryckt att de är mycket nöjda med det vi kallat ”Infolyftet” på vår skola. En policy om information och kommunikation innebär en gemensam ”yta”. En sådan är viktig för kollegiets integritet. Var och en i kollegiet står ensam när information eller kommunikation inte löper smärtfritt. Med vår policy vet nu föräldrarna vad de kan vänta sig i fråga om hur och när information går ut, och vad de ska få information om. Dessutom ger vår gemensamma informations- och kommunikationspolicy att medarbetarna ramar för hur de ska förhålla sig i situationer som annars riskerar att bli stressande. Vi får alltså tryggare föräldrar och tryggare medarbetare. Det kan inte annat än gynna eleverna och skolan i sin helhet.”

Maria Håkanson VD, Strateg, Copywriter 070 727 24 00 maria@jarnakommunikation.se