Layout och design för ny viktig bok

Med stor glädje har vi fått illustrera och formge Artur Granstedts nya bok ”Morgondagens jordbruk”. Artur skriver om odlandets historia, om hur vi människor tärt på jordens resurser. Men viktigast,  hur vi vi kan odla, skapa ökad bördighet, få jorden att blomstra och ge närande mat åt alla. Ett mycket givande och intressant projekt. Vem vill inte vara med och ta fram en så viktig bok?

Bokens utgivning har finansierats av ERUF, inom ramen för Östersjöprojektet BERAS vid Södertörns högskola samt Biodynamiska Forskningsinstitutet i Järna.

Boken kan beställas på info@beras.eu

Maria Håkanson VD, Strateg, Copywriter 070 727 24 00 maria@jarnakommunikation.se