Kalhyggets tid förbi?

Hyggesfritt, Naturnära kontinuitetsskogsbruk, Naturkultur och Lübeckmodellen. De alternativa skogsbruksmodellerna står på rad för att ta striden mot kalhyggesbruket.

Den modell som stuckit ut på det sistone är Lübeckmodellen med företaget Silvaskog i bräschen nyligen omnämnd i Järna@Work

Länge har kalhyggesbruket varit rådande med trista monokulturer utarmade på insekter och småkryp, tråkiga människo-(och djur)-frånvända platser liknande krigszoner. I takt med ett modernare och mer miljömedvetet tänk, har också skogsgebitet fått stryka på foten.

Silvaskogs mål är att producera virke, effektivt, långsiktigt och lönsamt. Detta skall ge en varierad skog där trädslagsvalen på sikt styrs av vad marken bäst lämpar sig för.

Passa er nu, skogsjättar!

Läs mer

 

Jesper Thörn Webbutvecklare, Nätv.tekniker 073 656 51 72 jesper@jarnakommunikation.se