Grafisk profil och webbplats för ny satsning inom integrativ vård

Den 23 februari var jag på invigningen av en helt ny verksamhet med fokus på integrativ medicin. IC – The Integrative Care Science Center är en unik mötesplats som behandlar komplementär-, alternativ och integrativ vård för hälso- och sjukvården. Om du är nyfiken på initiativet så kan jag rekommendera att du börjar med Torkel Falkenbergs beskrivning av verksamheten och dess mål.

”En av WHO-rekommendationerna handlar om evidensbaserad integrering av komplementära och alternativa terapier i hälso- och sjukvården, så kallad integrativ medicin. Eller snarare integrativ vård, som vi kallar det. Detta för att understryka att I C är en satsning med fokus på vårdens möjligheter inom området, ur ett medicinskt, omvårdnads- och hälsoekonomiskt perspektiv.

En annan viktig WHO-rekommendation var att världens länder skulle inrätta nationella centra för att bland annat genomföra forsknings- och utbildningsinsatser samt tillhandahålla kvalitetssäkrad forskningsinformation/-kommunikation. Helt enkelt vad vi försöker uppnå genom I C och den här satsningen.” – Torkel Falkenberg

Vi på Järna kommunikation har arbetat en tid med uppdraget att skapa en identitet och grafisk profil åt IC. Vi har i det arbetet bland annat tagit fram logotypen och det övriga grafiska formspråket. Vi har även hjälpt till att skapa verksamhetens webbplats, www.integrativecare.se, en webbsatsning där IC bl.a. kommer att fokusera på forskningsnyheter och medieanalys.

När jag var på invigningen upplevde jag verkligen ännu mer hur imponerande ambitiös och spännande denna verksamhets satsning är. Och jag vill passa på att gratulera och lyckönska Torkel, Johanna, Tobias, Jackie, Maria, David och Annele på IC!

Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete!

Emanuel Hallklint Webbdesigner, Contentstrateg 070 532 40 49 emanuel@jarnakommunikation.se