Östersjövänlig mat

Vi har ju BERASgänget som grannar här på vårt nya kontor och just nu håller vi på med ett projekt som är en del av satsningen Diet for a Clean Baltic, mer om det projektet kommer framöver, detta inlägget är bara tänkt som en puff för det fantastiska arbete som våra fina grannar gör!

Detta klipp visar hur Södertälje kommun framgångsrikt arbetar med att införa östersjövänlig mat som en del i EU-projektet BERAS Implementation. Bland annat handlar det om att använda närodlade och ekologiska ingredienser, grödor efter säsong samt att minska på andelen kött.

Pierre Hanell som är köksmästare på Västergårds skolrestaurang berättar här att man lagar 2200 portioner varje dag och att man, utan att ekonomin har förändrats, har kommit upp i 60% ekologiska ingredienser! I kommunen som helhet lagas ca 20 000 portioner, och man har 40% ekologiska ingredienser. Så alla Sveriges kommuner, låt er inspireras!


Se även denna videon (del ett).

Kort om BERAS implementation
BERAS står för Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society och är ett forsknings- och utvecklingsprojekt med stöd av EU.

”Övergödning och ansamling av miljögifter i Östersjön speglar en livsstil som inte är uthållig och goda förebilder måste skapas för hur vi bör handskas med naturresurserna och som vi kan lära av för en uthållig samhällsutveckling. Syftet är att dokumentera, utvärdera och utveckla ekologisk lokal och regional produktion och konsumtion av livsmedel i Östersjöregionen”

Emanuel Hallklint Webbdesigner, Contentstrateg 070 532 40 49 emanuel@jarnakommunikation.se