Ett bra intranät effektivare än mejl

Den här artikeln i DN tycker jag på ett bra sätt illustrerar fördelarna med att flytta över konversationer som vi tidigare skött via mejl till intranätet. Ett intranät fyllt med allt från småprat till viktig information ökar samhörighetskänslan och effektiviserar tillgängligheten av information. Detta gäller inte bara stora verksamheter som exemplet i artikeln utan även för mindre verksamheter med bara några få personer.

”Proacts intranätsredaktör Therese Göterheim har som mål att mycket av den kunskap som i dag förmedlas i mejl, telefon och korridorsamtal ska flytta över till intranätet:
– Kan vi få över tvåvägskommunikationen dit, där fler kan ta del av den, är mycket vunnet, säger hon.”

Ett alternativ till mejl kan vara att använda tjänster som Socialcast eller Yammer som plattform för den interna dialogen. Bara det att allt som skrivs blir sökbart för alla på företaget är en ovärderlig fördel. Tänk dig till exempel att som nyanställd få tillgång till den kunskapskällan när man vill försöka förstå det nya företaget och relationen till dess kunder.

 

Ps.
Följ Therese på Twitter. Och mig. Och Järna Kommunikation. Ses där!

Emanuel Hallklint Webbdesigner, Contentstrateg 070 532 40 49 emanuel@jarnakommunikation.se