Möjligheter med webbapplikationer

En webbapplikation eller webbtjänst är ett program som körs i webbläsaren. För användaren är den främsta skillnaden att man inte installerar något program. Förbättrad webbteknik gör att gränsen mellan webbtjänster och installerade program suddas ut.

Några bra exempel på webbapplikationer är Google Dokument, Slimtimer, chatfunktioner och användargränssnitt i moderna CMS.

Webbapplikationer är i regel betydligt mer interaktiva än traditionella webbplatser, och därför behövs nyare tekniker:

JavaScript frameworks, t ex jQuery

 • Underlättar specialeffekter – allt ifrån enkla övergångar till fönsterhantering och avancerade animationer är enklare än om man använder rent JavaScript.
 • Ajax – att ladda in och tolka information i bakgrunden underlättas avsevärt.
 • En naturlig del av WordPress – alla CMS klarar att integrera jQuery, antingen genom en specifik funktion, eller genom att lägga till html i <head>
 • Bygga ut HTML – t ex sliders i formulär och dra och släpp-funktionalitet.

Feeds (flöden)

 • En webbplats kan importera en eller flera feeds från andra webbtjänster
 • JSON kan tolkas av både klient (JavaScript med jQuery) och server (php).
 • Feeds kan även vara i XML, t ex RSS feeds.

Användningsområden

 • Hämta in bloggposter från WordPress-sajt
 • Publicera en widget med data från ett onlinespel.

AJAX

Webbplatsen anropar ett skript på servern (t ex php) i bakgrunden som returnerar t ex en sträng, XML eller ett JSON-objekt.
JavaScript på klienten tolkar svaret från skriptet.

Användningsområden

 • Spara arbete automatiskt (som Google Dokument gör)
 • Interagera med andra användare i realtid
  • Flera som redigerar samma dokument samtidigt.
  • Chat
  • Webbaserade onlinespel

AJAX står egentligen för Asynchronous JavaScript and XML, men begreppet är etablerat även om svaret från servern är ren text eller JSON.

Praktiska övervägningar

 • MySQL är utmärkt för att spara användardata.
  Mycket smidigare än temporära filer.
 • Användaren bör kunna spara ner sitt arbete till hårddisken. Även om systemet funkar perfekt är det en viktig trygghetsaspekt.
 • Optimera koden, testa gärna att köra den på en klenare server.
 • Använd cache så mycket som möjligt för att ge bra prestanda även om anslutningen blir långsam eller instabil.

Jesper Thörn Webbutvecklare, Nätv.tekniker 073 656 51 72 jesper@jarnakommunikation.se