Värnas inspirationsdag 12 maj 2011

Vi har fått äran att anordna ännu en inspirationsdag för Värna, Förbundet för antroposofisk läkepedagogik och socialterapi.  Handläggare och socionomstuderande bjuds in till en kostnadsfri dag i Järna. Dagen börjar i Kulturhuset med information, därefter serveras en ekologisk lunch på Järna Kafé. Sedan tar sig besökarna ut till de verksamheter man i förväg valt. Väl ute på verksamheterna bjuds besökarna på rundvandring, föredragning om de metoder som är unika för dessa verksamheter, fika. Besökarna kommer även att få möta omsorgstagarna i någon fysisk aktivitet.

Värna hoppas på ca 200 besökare (220 deltagare vid förra inspirationsdagen 2007) så nu jobbar Järna Kommunikation och Värna för fullt med förberedelser och marknadsföring av  dagen, ett jättespännande arbete.

/ Anna Hast

Emanuel Hallklint Webbdesigner, Contentstrateg 070 532 40 49 emanuel@jarnakommunikation.se