Uppmuntra etiska företag

Uppmuntra.nu är en icke vinstdrivande organisation som vill engagera personer i att vilja handla hos företag som gör gott. Varje månad utser de en affärsverksamhet i Stockholm som gör bra saker ur ett miljö-, ekonomiskt-, socialt- eller mänskligt perspektiv.- eller mänskligt perspektiv.

Detta vill Järna kommunikation gärna uppmuntra till.

Uppmuntra något företag du gillar här.

Jesper Thörn Webbutvecklare, Nätv.tekniker 073 656 51 72 jesper@jarnakommunikation.se