Överjärva Gård – En lantlig oas mitt i stan

När Överjärva Gård ville förnya sin hemsida fanns det två tydliga önskemål, att det skulle bli enklare för personalen att uppdatera hemsidan och att hemsidan skulle stämma överens med den grafiska profilen och det övriga befintliga tryckta materialet. Vi fick uppdraget och har tillsammans med Gunilla Stålfelt på Överjärva Gård jobbat fram den nya webbplatsen.

Vi jobbade initialt fram en ny form och när sedan den nya hemsidan var klar rent tekniskt så besökte jag Överjärva Gård och höll en kort utbildning i hur man skapar nya sidor, ändrar texter och laddar upp bilder. Den nya webbplatsen kan medarbetarna på ett enkelt sätt uppdatera och vidareutveckla rent innehållsmässigt efter kommande behov. Vi har skapat en flexibel designlösning som gör att dom även har stora möjligheter att laborera med innehållet rent layoutmässigt.

Därefter kunde dom själva börja arbeta med hemsidans innehåll och det är precis det som är vår nya strategi, att så tidigt som möjligt engagera kunden i själva arbetet med innehållet i webbpubliceringssystemet. På så sätt kommer dom att vara varma i kläderna och känna sig hemmastadda och trygga med att göra alla typer av ändringar rent innehållsmässigt när sidan är klar att publicera.

Det är härligt att se att dom nu vårdar hemsidan och håller den aktuell och intressant!


Överjärva gård ligger som en lantlig liten oas i Solna (vid Ulriksdalsfältet strax norr om Järva krog) och är ett perfekt utflyktsmål för den ekonyfikna. Där kan du besöka djuren, ekofika, titta i gårdsbutikerna eller statarmuseet, hålla din fest eller konferens och mkt mer. För barn och ungdomar finns Solna naturskola som erbjuder naturskoledagar och kursdagar i hållbar livsstil för förskolan, grundskolan och gymnasiet samt folkhögskolor. Gården ligger som en lantlig liten oas i Solna (vid Ulriksdalsfältet strax norr om Järva krog).

Vårt uppdrag: Design, utveckling, utbildning.
Webbpubliceringssystem: Typo3

Emanuel Hallklint Webbdesigner, Contentstrateg 070 532 40 49 emanuel@jarnakommunikation.se