Antroposofiska sällskapet undersöker behov

Vi fick den äran att hjälpa Antroposofiska Sällskapet med genomförandet av en enkätundersökning. Syftet var att kartlägga behov och önskemål kring vad Sällskapet skulle kunna bidra med framöver. Enkäten skickades till alla som bedriver en verksamhet inspirerad av antroposofin. Tanken är nu att svaren ska bidra till nya influenser och ny inspiration!

Maria Håkanson VD, Strateg, Copywriter 070 727 24 00 maria@jarnakommunikation.se