GMO-konferens

Fredagen den 27 november anordnade Initiativ Närodlat en konferens om GMO (genmodifierade organismer). Precis som i fjol har man både låtit företrädare och motståndare kommit till tals, vilket ger god kunskap från båda sidor, så att besökarna får en fantastiskt möjlighet att bredda sin kunskap och ta ställning. Utan kunskap är det lätt att man faller för populistiska argument.

Som kunskapssökande är det viktigt att man värnar om den fria forskningen, inklusive genteknik. Utan fri forskning får vi ett auktoritärt och stagnerat samhälle. Genmodifiering är liten men icke obetydlig del av gentekniken. När det handlar om växter handlar det om att göra dom motståndskraftiga mot särskilda bekämpningsmedel, skadeinsekter, torka, salthaltig jord och kyla.

Men genmodifiering kan precis som vilken annan teknik som helst missbrukas. T ex säljer Monsanto ett paket med herbiciden Round-up och speciellt framtagna grödor som tål just Round-up. Round-up bryter ner växternas celler och kan till en början ha en mycket stor effekt på ogräs. Men efter ett tag kommer det ogräs som tål Round-up att överleva, vilket gör att det krävs mer herbicider. Till slut kan ogräset pga naturligt urval bli totalt resistent – naturens eget Round-up Ready!

Resistans mot vissa herbicider (gifter) har ett försumbart värde för mänskligheten. Resistans mot t ex torka är däremot en utmärkt möjlighet för att förbättra matsäkerheten i fattiga områden med opålitligt klimat. I framtiden kan det bli ännu mer angeläget, då klimatförändringar gör att vädret blir mer oförutsägbart än vad det är idag.

Jesper Thörn Webbutvecklare, Nätv.tekniker 073 656 51 72 jesper@jarnakommunikation.se