Framgångsrik mediestrategi

I morse var jag på frukostseminarieBerghs i Stockholm. Ämnet var framgångsrik mediestrategi och talade gjorde Peder Cederholm som annars jobbar som media director på mediebyrån Carat. Här kommer en sammanställning av några saker han nämnde, i kortfattat anteckningsformat.

Fem steg till accepterad mediekanal
Nya mediekanaler genomgår fem mental steg innan dom kommer att bli erkända, accepterade och använda av alla. Dessa fem steg som Peder tog upp kommer ursprungligen från Elisabeth Kübler-Ross och hennes ”Five Stages of Grief” men är säkert applicerbara på nya medier.

  1. Denial
  2. Anger
  3. Bergaining
  4. Depression
  5. Acceptance

Gartner Hype Cycla – femstegsmodell för nya teknologier (och medier)
Sedan gick han vidare till en annan femstegsmodell som beskriver teknologiers och nya mediers mognadsfaser och hur dom under dessa tas emot, Gartner Hype Cycla. Som vanligt går föreläsningar fort och man hinner inte få med sig allt, här skulle jag önska att Peder hade delat ut sin presentation på Slideshare så jag här kunde visa hans graf där han placerat ut tjänster som Twitter, Facebook osv på grafen. Twitter var enligt Peders graf på väg ner en bit under ”Peak of inflated Expectations”. Läs på om hype-skalan om ni undrar vad det innebär, det kommer jag göra 🙂

Att som företag vara först med att använda en ny mediekanal kan generera ett visst mått av uppmärksamhet. Att man blir omskriven i media, får prata på konferenser, mässor mm. ”x har startat en blogg” eller ”Nu finns x på Twitter”. När Peder nämnde detta kunde jag inte låta bli att tänka på Saltå Kvarn som ofta blir uppmärksammade för sitt tidiga (och flitiga) användande av sociala medier. Johan fick till exempel förra året tala på en disruptivemedia konferens om sociala medier.

Vill här inflika att det känns kul att vi får hjälpa Saltå Kvarn med deras satsningar på sociala medier. I dag kommer till exempel all personal på Saltå Kvarn att bjudas in till ”Ningen” (en tjänst ganska lik facebook, som dom ska använda för internkommunikation) som vi hjälpt dom med. Mer om det i ett annat inlägg, snart 🙂

Tre olika rum för kommuniktion
Det köpta (annonser)
Det egna rummet (skyltfönster mm)
Det förtjänade rummet (viralt, sociala medier, pr)

Samtalpartner eller ett samtalsämne – Vad är du?
Du kan välja vad ditt företag skall vara, en samtalpartner eller ett samtalsämne. Det senare är betydligt svårare att uppnå menade Peder.  Att vara en samtalspartner är dock viktigt tycker jag, och det är precis vad de flesta nya kanalerna tillåter en att vara. Det var inte så lätt att vara en samtalspartner förr när kommunikationskanalerna (reklamkanalerna) att välja på var TV, dagspress, dr eller utomhus. Men i dag går det att välja sociala medier. Sluta kampanj och tänk i stället konversation, som Niclas Strandh skulle sagt. Det tänket tycker jag mer om!

Emanuel Hallklint Webbdesigner, Contentstrateg 070 532 40 49 emanuel@jarnakommunikation.se